Istoria Romaniei
Gabriel Dana
Istoria României este istoria regiunii geografice românești precum și a popoarelor care au locuit-o și care, pe lângă diferențele culturale specifice și transformările politice, au dotat-o cu o identitate specifică, identitate care în timp a condus la recunoașterea României drept subiect istoric de sine stătător. Într-o accepțiune mai restrânsă, prin istoria României se înțelege doar istoria statului unitar, adică istoria statului modern România, a Regatului României și a formelor de organizare intermediare, precum și a evenimentelor care au dus la formarea sa ca stat național. Continut: - Preistoria pe teritoriul României - Dacia - Războaiele daco-romane - Dacia romană - Originile românilor - Țările Române în Evul Mediu - Bătălia de la Posada - Descălecatul Moldovei - Epoca fanariotă - Modernizarea țărilor române - Regulamentul Organic - Revoluția Română de la 1848 - Principatele Unite - Războiul de Independență - Regatul României - Primul Război Mondial - Unirea Basarabiei cu România - Unirea Banatului cu România - Unirea Transilvaniei cu România - Al Doilea Război Mondial - Comunismul - R.P. Română/R.P. Romînă - R.S. România - RSS Moldovenească - Revoluția Română din 1989 - România Contemporană
Browser is not suitable for app demo. UPDATE